Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací
Řešení projektu „Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech - GEC Aplikace IX. Filtr na těžké kovy“

 Od ledna roku 2022 naše společnost začala řešit projekt v oblasti Vědy a Výzkumu „Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech - GEC Aplikace IX. Filtr na těžké kovy“. Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), program OP PIK – Aplikace - Výzva IX. Jedná se o projekt pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026962. Další informace a publicitu tohoto projektu naleznete na našem webu - www.gec-gec.cz/media/GEC-info-aplikace.pdf

více...
Řešení projektu „GEC PoC Fytomasa - ZVÝŠENÍ PODÍLU FYTOMASY NA PALIVOVÉM MIXU V ČR“

Společnost GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. začala řešit další projekt v oblasti Vědy a Výzkumu (VaV).

více...
Řešení projektu „GEC PoC geopolymery - VYUŽITÍ ODPADNÍHO PRODUKTU Z KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA“

Společnost GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. začala řešit další projekt v oblasti Vědy a Výzkumu (VaV).

více...
Řešení projektu „OMEZENÍ NEGATIVNÍHO VLIVU ELEKTROMAGNETICKÉHO (MIKROVLNNÉHO) ZÁŘENÍ NA STRATEGICKÉ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKÉ UZLY A OCHRANA POBYTOVÝCH PROSTOR PŘED TÍMTO ZÁŘENÍM“

Společnost GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. začala řešit další projekt v oblasti Vědy a Výzkumu (VaV).

více...
Řešení projektu "VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ RTUTI ZE SPALIN"
Společnost GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. začala řešit projekt v oblasti Vědy a Výzkumu (VaV). více...
Rěšení projektu "OVĚŘENÍ TECHNICKÉ PROVEDITELNOSTI NOVÉHO ŘEŠENÍ ZÁCHYTU RTUTI VE SPALINÁCH PŘI SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ"
Společnost GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. začala řešit projekt v oblasti Vědy a Výzkumu (VaV) více...
Nové kanceláře společnosti GEC, s.r.o.
Nové pracoviště společnosti GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. více...
Změna sídla společnosti GEC, s.r.o.
Změna adresy sídla společnosti více...

Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu