Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Poraďte si s energií

Poradenství v energetice zahrnuje řadu aktivit a úkonů. Přiblížíme vám stěžejní body, jejichž provedení vám pomůže na cestě k vyřešení vašich energetických požadavků. Pokud dáváte přednost osobní konzultaci nebo se chcete dozvědět bližší podrobnosti, jednoduše nás kontaktujte.

Dále vám zajistíme:

Inženýrská činnost ve výstavbě – elektroenergetika, teplárenství, využití OZE

 • Dokumentace pro územní řízení dle požadavků zákona 183/2006 Sb. v platném zněmí a dle požadavků prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
 • Dokumentace pro stavební povolení dle požadavků zákona 183/2006 Sb. v platném zněmí a dle požadavků prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele dle potřeb zákona 137/2006 Sb. O věřejných zakázkách, včetně výkazu/výměr

V oblasti změn klimatu a životního prostředí

 • Národní a krajské programy snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek
 • Nástroje ke snižování emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek
 • Emisní obchodování a environmentální daně
 • Odborné posudky dle zákona 86/2002 Sb. v platném znění
 • Rozptylové studie všech typů zdrojů znečišťování ovzduší
 • Hlukové studie
 • Proces EIA (Enviromental Impact Assessment) v ČR znám jako Hodnocení dopadu stavby na životní prostředí
 • Proces IPPC - proces Integrované prevence a omezování znečišťování základních složek životního prostředí (voda, půda, vzduch a nakládání s odpady)

Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu