Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Liberalizovaný trh s energií přináší řadu možností investorům. Investice do zařízení, které získávají energii z obnovitelných zdrojů, je velmi rychle návratná. Společně s možnostmi přicházejí i určitá rizika, která je třeba účinně eliminovat a předcházet tak nečekaným vlivům trhu. Každé místo a každá energetická instalace vyžaduje individuální přístup a pečlivý rozbor. Jen takovým způsobem je možné zajistit efektivní využití vložených prostředků. Pro zmíněný rozbor je nezbytná dokonalá orientace v:

  • Politice a legislativě v oblasti energetiky a životního prostředí
  • Národních programech úspor a využití obnovitelných zdrojů energie
  • Aspektech liberalizace trhu s energií

Pouze a jedině na základě těchto znalostí je možné zodpovědně předpovědět efektivitu energetického zařízení v čase. Výsledkem  rozboru jsou:

  • Optimální technický návrh obnovitelných zdrojů
  • Ekonomická analýza využití obnovitelných zdrojů energie
  • Využití (konkurenceschopnost) obnovitelných zdrojů na liberalizovaném trhu
  • Použití obnovitelných zdrojů energie v průmyslovém sektoru

Obraťte se na nás s vašimi požadavky na další informace.

více informací o obnovitelných zdrojích energie


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu