Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Společnost BIOS Dobříš, s.r.o. / BIOS Energie, a.s.

Výstavba biomasového kombinovaného zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu 826 kWe na bázi ORC. Zdroj bude sloužit jako "základní" zdroj pro teplárenskou soustavu ve městě Dobříš.

Společnost BIOS Energie, a.s. je ze 100% vlastěna společností BIOS Dobříš, s.r.o.

Kontaktní osoba:
pan Petr Sevald, ředitel společnosti
tel. 318 521 075
email: sevald@biosdobris.cz

Zajišťované práce: studie proveditelnosti, energetický audit, dokumentace pro územní řízení, EIA, hluková studie, rozptylová studie, posudek dle zákona 86/2002 Sb., dotační projekt pro OPPI - Ekoenergie, byznys plán pro banky. Studie připojitelnosti do distribuční sítě elektrické energie na úrovni 22 kV. Zajištění kladného stanoviska o připojení do distribuční sítě elektrické energie. Dokumentace pro územní rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb. na generálního dodavatele stavby. Smlouva s dodavateli dřevní štěpky kategorie O2. Smlouva s odběrateli tepla. Zajištění dotací z programu OPPI. Zajištění financování projektu z bankovních zdrojů. Zajištění záruka za úvěr od ČMZRB, a.s. Smlouva o dílo s generálním dodavatelem stavby. Nyní naše společnost zajištuje technický dozor investora (TDI) na stavbě.

Celý projekt byl vložen do společnosti BIOS Energie, a.s., více na www.biosenergie.cz

Projekt je v procesu výstavby. Délka spolupráce 3 roky. Projektu byla přiznána dotace z OPPI program Ekoenergie v hodnotě 46 mil. Kč.

3D vizualizace projektu:

     


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu