Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Společnost CARTHAMUS, a.s.

Výstavba biomasového kombinovaného zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla o jmenovitém tepelném výkonu 35 t/h a o jmenovitém elektrickém výkonu 8 450 kWe

Kontaktní osoba:
PhDr. Jindřich Beznoska, předseda představenstva
tel: 224 819 622
e-mail: beznoska@carthamusas.cz

Zajišťované práce: studie proveditelnosti, energetický audit, dokumentace pro územní řízení, EIA, hluková studie, rozptylová studie, posudek dle zákona 86/2002 Sb., získání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, získání stavebního povolení, dotační projekt, získání 100 mil. Kč z OPPI – CZECHINVEST, byznys plán pro banky, jednání s bankami – zajištění úvěru, podklady na tendr generálního dodavatele stavby, smlouva s GDS, technický dozor investora na stavbě, smlouvy s dodavateli paliva (uhlí, dřevní štěpka kategorie O2).

Projekt se nyní realizuje. Délka spolupráce 3 roky.

 


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu