Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Společnost CNM Textil, a.s.

Výstavba biomasového a plynového parního kotle, každý o jmenovitém výkonu 4 t/h. Dále pak rekonstrukce parních rozvodů v závodě. Rekonstrukce technologických celků. Řízení spotřeby elektrické energie. Rekonstrukce trafostanice.

Díky tomuto projektu se snížila energetická náročnost provozu výrobního závodu o 38% oproti původnímu stavu při zachování stejného objemu výroby.

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Zachariáš, předseda představenstva
tel: 583 301 982
email: cnm@cnmtextil.cz

Zajišťované práce: studie proveditelnosti, energetický audit, dokumentace pro územní řízení, EIA, hluková studie, rozptylová studie, posudek dle zákona 86/2002 Sb., získání územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, získání stavebního povolení, dotační projekt, získání 30 mil. Kč z OPPP – CZECHINVEST, byznys plán pro banky, jednání s bankami – zajištění úvěru, podklady na tendr generálního dodavatele stavby, výběrové řízení na GDS, smlouva s GDS, technický dozor investora na stavbě. Kolaudační proces včetně provozní dokumentace kotelny.

Projekt se již zrealizoval. Délka spolupráce 4 roky.


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu