Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Společnost SECA - Serafin Campestrini, s.r.o.

Výstavba biomasového kombinovaného zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu 1 000 kWe na bázi ORC, úspory při sušení dřeva - rekuperace tepla.

Kontaktní osoba:
pan Jan Köhler, prokurista společnosti
email: hans@secacz.cz

Zajišťované práce: studie proveditelnosti, energetický audit, dokumentace pro územní řízení, EIA, hluková studie, rozptylová studie, posudek dle zákona 86/2002 Sb., dotační projekt pro OPPI - Ekoenergie, byznys plán pro banky. Studie připojitelnosti do distribuční sítě elektrické energie na úrovni 35 kV. Zajištění kladného stanoviska o připojení do distribuční sítě elektrické energie. Dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace pro výběr zhotovitele. Výběrové řízení dle zákona 137/2006 Sb. na generálního dodavatele stavby. Technický dozor investora během výstavby. Smlouva s dodavateli dřevní štěpky kategorie O2. Smlouva s odběrateli tepla.

Projekt je ve fázi výstavby. Délka spolupráce 2 rok.


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu