Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Rěšení projektu "OVĚŘENÍ TECHNICKÉ PROVEDITELNOSTI NOVÉHO ŘEŠENÍ ZÁCHYTU RTUTI VE SPALINÁCH PŘI SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ"

Let´s GEC >>

V červnu roku 2019 jsme začali řešit projekt "Ověření technické způsobilosti nového řešení záchytu rtuti ve spalinách při spalování hnědého uhlí". Tento projekt je podpořen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), program OP PIK - Proof of Concept - Výzva II. Jedná se o projekt pod číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_214/0017884. Další informace a publicitu tohoto projektu naleznete na našem webu. www.gec-gec.cz/media/Publicita.pdf

Poslední změna: Jan 31 2020 v 1:43 PM
zpět


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu