Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Environmentální hodnocení projektů

Týká se každé velké průmyslové stavby. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí je nezbytné k vyřízení úředních povolení. Toto hodnocení slouží stejně investorovi/zadavateli stavby, jako orgánům veřejné správy. Studie řeší veškeré potenciální problémy s neshody ohledně vlivu stavby na životní prostředí dlouho předtím, než k nim vůbec může dojít. Jakékoliv pochybnosti a připomínky všech zúčastněných stran tak mohou být vyřešeny včas.

  • Hodnocení dopadu stavby na životní prostředí - EIA
  • Integrované povolení IPPC
  • Zpracování posudků a provozních předpisů dle požadavků zákona 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší v platném znění
  • Rozptylové a hlukové studie

Naše hodnocená obsahuje všechny potřebné údaje a studie. Získejte jistotu a spojte se s námi.


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu