Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

Biomasa

Spalováním biomasy lze získat elektřinu a/nebo teplo. Nejvyužívanějším způsobem výroby elektřiny je princip parního stroje.

Elektřina z biomasy

Biomasa se spaluje v parním kotli. Ten vypouští páru do turbíny, kterou tímto pohání. Turbína pak jednoduše generuje elektřinu. Stejný systém se využívá v elektrárnách na fosilní paliva, jenže zde vznikají jedovaté zplodiny. Pára z parního kotle může také pohánět parní motor, který je spojený s generátorem elektřiny. Tato metoda je méně náročná na parametry páry, a proto se lépe hodí do spaloven s nižším výkonem.

Teplo z biomasy

Velmi jednoduchým využitím biomasy je její spalování za účelem získání tepla, které lze využít pro vytápění a ohřev TUV. Základními způsoby jsou:

 • spalování biomasy bez jakékoliv úpravy – spalování kůry, dřevěného odpady, slámy atd. s vlhkostí 50% a více
 • úprava biomasy do pelet a briket – pelety a brikety jsou slisované piliny, hobliny nebo rostliny. Nevýhodou jsou vyšší náklady na výrobu paliva. Ty jsou ovšem kompenzovány vysokým komfortem a nízkými nároky na údržbu zařízení.
 • pyrolýza biomasy – biomasa se zahřívá bez přístupu vzduchu, čímž de-facto vzniká dřevěné uhlí. To má vyšší výhřevnost než vstupní materiál = vyšší využití energie.
 • spalování dřevoplynu – při nedokonalém hoření a omezeném přísunu vzduchu vzniká dřevoplyn s vysokou energetickou hodnotou. Spalování dřevoplynu je vhodné kombinovat s výrobou elektřiny s pomocí kogeneračních jednotek.
 • spalování bioplynu – zde lze zpracovávat fytomasu, hnůj, bioodpady, komunální odpad, masokostní moučku atd. Pro některé z materiálů je třeba mít speciální spalovací kotle, které jsou pro ně určené. Spalování bioplynu je vhodné kombinovat s výrobou elektřiny pomocí kogeneračních jednotek.

Výkupní ceny elektřiny z biomasy

Výkupní ceny vycházejí z materiálu a způsobu, kterým je využíván. Na základě těchto kritérií jsou vytvořeny skupiny:

 • čistá biomasa O1-O3 – 2,57-4,49,- Kč/kWh
 • bioplyn AF 1-2 – 3,55-4,12 Kč/kWh
 • spalování skládkového plynu a kalového plynu – 2,42 Kč/kWh
 • biomasa + fosilní paliva O1-O3 – cena není stanovena, benefitem je pouze zelený bonus

Zelený bonus – biomasa

 • čistá biomasa O1-O3 – 1,30-2,95,- Kč/kWh
 • bioplyn AF 1-2 – 2,10-2,58 Kč/kWh
 • spalování skládkového plynu a kalového plynu – 0,88 Kč/kWh
 • biomasa + fosilní paliva O1-O3 – 0,31-1,35 Kč/kWh

Je pro vás biomasa zajímavá? Kontaktujte nás, nezávazně vám sdělíme, jaké řešení je pro vás vhodné a jak rychle se investice vrátí.


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu