Profesionální poradenství v energetice

Poskytneme vám kompletní poradenství v energetice, včetně realizace energetických koncepcí, které vám navrhneme. Našich služeb již využívá řada významných firem, obcí a státních institucí. Přidejte se ke spokojeným zákazníkům. Získáte profesionální servis a výraznou úsporu peněz i času.

Více informací

1) Územně energetická koncepce obce

Územně energetická koncepce obce byla zpracována podle požadavků zákona 406/2000 Sb., O hospodaření energií a dle jeho prováděcí vyhlášky 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu Územní energetické koncepce (ÚEK). ÚEK sloužila jako podklad pro změnu územního plánu obce.

Kontaktní osoba:
Ing. František Nerad, místostarosta obce
tel. 371 793 101
email: mistostarosta@strasice.eu

Rozsah koncepce: analýza stávajícího stavu spotřeb energií na území obce, scénáře budoucí spotřeby energií na území obce, analýza městské teplárenské společnosti, scénáře vývoje spotřeb tepla, analýza dostupnosti a využitelnosti obnovitelných zdrojů energie v obci, návrhy na snížení spotřeb enegií, ekonomické zhodnocení scénářů vývoje spotřeb tepla, enviromentální zhodnocení scénářů vývoje spotřeb tepla, doporučená varianta budoucího vývoje v městské teplárenské společnosti, mapové podklady, možnosti financování úspor na územní obce. Zhodnocení souladu ÚEK s Energetickou koncepcí Plzeňského kraje a souladu s Programem snižování emisí znečišťujících látek v Plzeňském kraji.

 

2) Příprava projektu ORC

Výstavba biomasového kombinovaného zdroje pro výrobu elektrické energie a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu 650 kWe na bázi ORC.

Kontaktní osoba:
Ing. František Nerad, místostarosta obce
tel. 371 793 101
email: mistostarosta@strasice.eu

Zajišťované práce: studie proveditelnosti, energetický audit, dokumentace pro územní řízení, EIA, hluková studie, rozptylová studie, posudek dle zákona 86/2002 Sb., dotační projekt pro SFŽP, byznys plán pro banky. Studie připojitelnosti do distribuční sítě elektrické energie na úrovni 22 kV. Zajištění kladného stanoviska o připojení do distribuční sítě elektrické energie. Kontrakt na dodávky lesní štěpky typo O2.

Projekt je v procesu přípravy financování projektu.

3D vizualizace projektu:

 

 

 


Nejjednodušší je nás kontaktovat, abychom vám mohli poskytnout konkrétní informace.

Můžeme vám zaručit maximálně vstřícné jednání a zpracování několika variant řešení pro vaše požadavky. Energetice se věnuje dlouhodobě, což si můžete ověřit z našich referencí. Porovnejte různé nabídky a oslovte nás s vaším požadavkem.

© 2009 Green Energy Consulting, s.r.o. | All rights reserved | Ucinnejsiweb | Mapa webu